Társasági jog

Vállaljuk gazdasági társaságok alapítását, átalakítását, megszűntetését, a cégek alapításához szükséges valamennyi jogi dokumentum elkészítését magyar és angol nyelven, társaságok létesítő okiratának módosítását.

Segítséget nyújtunk hazai és külföldi Ügyfeleinknek a magyarországi cégfelvásárlásokban, a megvásárolni szándékolt cégek átvilágításában, magyarországi leányvállalatok átvilágításában.

Széleskörű tapasztalatokat szereztünk a gazdasági társaságokkal szembeni csőd-, és felszámolási eljárásokban, különös tekintettel az említett eljárások kezdeményezésére és az ügyfelek képviseletére, mind adósi, mind pedig hitelezői oldalon.

Több éves tapasztalat birtokában vállaljuk cégek teljeskörű képviseletét eseti és állandó megbízások keretében.

 

Követeléskezelés

Jelentős tapasztalatokat szereztünk a tartozások érvényesítésének területén.

Vállaljuk mind gazdasági társaságok, mind pedig magánszemélyek követeléseinek érvényesítését, ennek keretében ügyvédi fizetési felszólítások megfogalmazását magyar és angol nyelven, fizetési meghagyásos, felszámolási és végrehajtási eljárások kezdeményezését, valamint az Ügyfeleink teljekörű képviseletét az említett eljárások során.

 

Munkajog

Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk a munkajog területén. Tanácsokat adunk munkáltatóknak és munkavállalóknak a munkaviszonnyal kapcsolatos ügyeikben.

Vállaljuk ügyfeleink képviseletét a munkaügyi bíróságok előtt elsősorban munkabalesetből, vagy munkaviszony jogellenes megszüntetéséből eredő kártérítési ügyekben.

Céges ügyfeleinket tanácsadással segítjük a munkaviszony megfelelő létrehozásában, megszüntetésében, valamint szabályainak megváltoztatásában. Ennek keretében vállaljuk vezetői és munkaszerződések elkészítését, mind angol, mind pedig magyar nyelven.

 

Polgárjog

A polgárjog valamennyi területén felvilágosításokat és tanácsokat adunk ügyfeleinknek.

Vállaljuk szerződések különböző típusainak megtárgyalását, elkészítését angol és magyar nyelven. Vállaljuk az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződések, közös tulajdon megszűntetésével kapcsolatos megállapodások, valamint ajándékozási szerződések teljes körű lebonyolítását, továbbá a tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatos földhivatali ügyintézést is.

Széleskörű tapasztalatokat szereztünk a gazdasági élet szerződéseinek előkészítésében. Ennek keretében vállaljuk különösen vállalkozási és szállítási szerződések elkészítését, Általános Szerződési Feltételek szakszerű megfogalmazását, igény szerint magyar illetve angol nyelveken.

 

Peres és nem peres eljárások

Törekszünk arra, hogy Megbízóink vitás ügyeiket elsődlegesen peren kívül tárgyalásos úton egyezséggel oldják meg. Ennek eredménytelensége esetén képviseljük ügyfeleinket a különböző peres és nem peres eljárások során a bíróságok és más hatóságok előtt.

Peres tapasztalatunk kiterjed a bonyolultabb polgári és gazdasági ügyek szakszerű vitelére is.

 

Családjog, öröklésjog

Családjogi ügyek ellátása során elsődleges célunk minden esetben a peren kívüli megállapodás elősegítése. Ennek elmaradása esetén vállaljuk Ügyfeleink képviseletét a házasság felbontására-, gyermekelhelyezésre vagy gyermektartásdíj érvényesítésére irányuló eljárások során.

Családjogi praxisunk keretében vállaljuk továbbá házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződések elkészítését is.

Hagyatéki eljárás során ellátjuk ügyfeleink képviseletét polgármesteri hivatal, közjegyző, illetőleg bíróság előtt emellett végrendeletet, öröklési szerződést valamint halál esetére szóló ajándékozási szerződést készítünk.

 

Büntető jog

Az összes jogág közül a büntetőjog az, amelyben az eljárás alanyait a legsúlyosabb szankciók fenyegetik. A terheltnek gyakran már a jogerős ítélet meghozatala előtt szabadságkorlátozó intézkedésekkel kell szembenéznie, vagyona egy része lefoglalásra, illetve zár alá kerülhet.

Védőügyvéd, illetőleg sértetti jogi képviselő közreműködése azért fontos, mert a büntetőeljárás alanyai gyakran nincsenek tisztában eljárási jogaikkal, illetve azon körülményekkel melyek az adott ügyben relevanciával bírhatnak.

A büntetőeljárás minden szakaszában mind terhelti, mind pedig sértetti megbízás alapján vállalunk – többek között - jogi tanácsadást, terhelti vagy sértetti jogi képviseletet, indítványok, észrevételek előterjesztését, egyes eljárási cselekményeken való részvételt.