Képviselet
 
Amennyiben Ön az Egyesül Királyságban (UK) él, és lezáratlan jogi ügyei maradtak Magyarországon, úgy segítünk ezek megoldásában. Londoni munkatársunk közreműködésével professzionális jogi szolgáltatásokat nyújtunk az Angliában élő magyar állampolgároknak. Ennek keretében vállaljuk angliai Ügyfeleink teljekörű képviseletét magyarországi peres és nem peres ügyeikben a polgári jog, a munkajog és a családjog területein, továbbá a hatóságok előtti eljárások során. Jogi szolgáltatásink igénybe vételével az Ügyfeleinknek - néhány kivételtől eltekintve - ezen ügyekben egyáltalán nem szükséges Magyarországra utaznia.
 
A fentieken túlmenően vállaljuk angliai Ügyfeleink képviseletét a különböző jogügyeletek során. Ennek keretében Önnek nem kell Magyarországra utazni, ha például eladóként vagy vevőként ingatlan adásvételi szerződést, vagy egyéb megállapodást szeretne kötni.
 
 
Angliai követeléskezelés, végrehajtás
 
A külföldön történő végrehajtás minden egyes alkalommal bonyolult jogi procedúrát jelent még akkor is, ha az Európai Unión belül szeretnénk a követelésünket érvényesíteni. Londoni munkatársunk közreműködésével segítünk Önnek abban, hogy az Egyesült Királyságban (UK) élő adósával szemben a lehető leghatékonyabban tudjon fellépni, és követelése mielőbb megtérüljön. Ennek keretében vállaljuk ügyvédi fizetési felszólítások angol nyelvű megfogalmazását, európai fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezését, jogerős ítéletek angliai elismertetését és végrehajtását.
 
 
Magyarországi követeléskezelés, végrehajtás
 
Határon átnyúló szolgáltatásunk keretében vállaljuk a magyarországi - természetes és jogi személy - adósokkal szembeni követelések érvényesítését. Ezen szolgáltatásunk - többek között - kiterjed ügyvédi fizetési felszólítások megfogalmazására, (európai) fizetési meghagyásos eljárások kezdeményezésére, jogerős külföldi ítéletek magyarországi elismertetésére és végrehajtására, továbbá a jogi személy adósokkal szembeni felszámolási eljárás kezdeményezésére.